Medverkande

Peter Björkroth – Programvärd

För ett par år sedan blev jag intresserad av poddar, eller podcaster som Svenska Akademiens ordlista rekommenderar att man säger. Jag tycker poddar kan vara underhållande, upplysande och undervisande – allt på en gång, eller turvis. Via studier i media management kom jag in i projektet Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare och gjorde några poddar i anknytning till det temat. Och det ena ledde till det andra, och nu har jag haft glädjen att få vara med och skapa Minnespodden. Jag är glad att du har hittat hit!  

Jag är en kring femtioåring som bor i Åbo. Till vardags arbetar jag som lärare vid yrkeshögskolan Novia. Inte med vård eller media, utan inom sjöfart. Språk och kommunikation är ett av mina områden men jag medverkar också en hel del med i olika projekt, bland annat studerandes examensarbeten. I takt med samhällsutvecklingen har jag allt mer fått uppfattningen att högskolearbete närmar sig mediebranschen. 

Lite mera om mig på Linkedln

Projektet jag nämner kan du läsa mer om här: Erfarenhetsmentorer för närstående

Gerd Hakalax

Jag är utbildad sjukskötare, arbetar som minneshandledare och projektkoordinator för den svenskspråkiga verksamheten vid Egentliga Finlands Minnesförening. 

Minnesärenden har redan sedan studietiden intresserat mig och jag har sedan dess kommit i kontakt med minnesärenden och minnesfamiljer i flera olika kontexter. 

Minnesarbetet idag innefattar fortsättningsvis ett attitydarbete, som är viktigt för att göra Finland mera minnesvänligt. Jag vill leva i ett Finland där vi kan prata öppet och utan skam kring hjärnhälsa och minnessjukdomar. Jag är glad över att jag fått medverka i podcasterna i Minnespodden, som ett led i att öka minnesvänligheten i vårt land.  

Här hittar du Egentliga Finlands Minnesförening r.f.

Camilla Lindholm

Jag är professor i nordiska språk vid Tammerfors universitet, och har varit intresserad av att läsa och skriva så länge jag kan minnas. Mest intresserad är jag av att undersöka vad som händer i samtal där någon av deltagarna har sämre språkliga och kommunikativa resurser än andra, och det är därför jag började forska i samtal med minnessjuka personer. Det har varit mitt största forskningsintresse i ungefär femton års tid. Jag har undersökt både ord och andra små detaljer som blickar, gester och miner påverkar hur vi förstår – och hur vi kanske inte förstår – varandra. Det har varit ett nöje för mig att vara med i Minnespodden, och prata om språk och kommunikation, som utgör grunden i det att vara människa.  

Du kan läs mera om Camillas forskning här: https://www.tuni.fi/fi/camilla-lindholm

Heli Vaartio-Rajalin

Heli är biträdande professor (tenure track) i gerontologisk vård  vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi. 

Du kan bekanta dig med Helis forskning här: https://research.abo.fi/en/persons/heli-vaartio-rajalin

Marianne Maans

Marianne presenterar sig som musiker och mental tränare. Så här beskriver hon sin musik:  

Min musik – Fiol och sång 

Min musik består av folkmusik, barnmusik, koraler och tidig kyrkomusik. Även äldre underhållningsmusik och känslostarka tangon har en alldeles egen plats i mitt hjärta.  

Den finlandssvenska folkmusiken med sina vildvuxna menuetter, polskor och folkvisor är ett specialområde som jag utforskat under hela mitt liv. Den sakrala musiken inbjuder till stillhet, medan barnmusiken ger lekfullhet och skratt! 

Marianne och hennes verksamhet kan du bekanta dig med på hennes hemsida

Matias Andersson

Kocken Matias Andersson kan du bekanta dig med i en blogg där hans spännande husprojekt presenteras – Toukolaakso


Kati Sandström

Jag är arbetar som lärare vid yrkeshögskolan Novia och är alltså kollega till Peter. Jag har känt Peter i många år och vi träffades egentligen vid bridgebordet. Vi har spelat en hel del både med och mot varandra på bridgeklubbar, på nätet och i tävlingar. Bridge är ett spel som stöder minnet och rekommenderas varmt för både äldre och yngre.

Till mina intressen hör också datorer och IT och jag medverkar som webbansvarig i det här projektet.