Podden om minnet

Serien av program i podden berör minnessjukdomar, livet med minnessjukdom och livet med personer med minnessjukdom. Vi talar också om hjärnhälsa mer generellt.  

Vi har tänkt oss att målgruppen för samtalen är personer med minnessjukdomar, deras nära och kära, anhöriga och vänner samt vårdpersonal. En speciell målgrupp är stödgruppsverksamheten i anknytning till vårt tema. Vi vill vara informativa och lite underhållande, samtidigt.

Våra program är rätt korta och innehåller t.ex. en grund för fortsatt diskussion. I vissa avsnitt finns också aktiviteter som man kan göra tillsammans. De kan också göras ensam eller utanför stödgrupper – de är små lättsamma övningar som vem som helst kan ha nytta, men också glädje av.